W Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uczcił dziś, 26 listopada br., pamięć śp. Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie i weterana II wojny światowej, który w dniu dzisiejszym świętowałby 102. rocznicę urodzin.

24 listopada br. w Łódzkim Domu Kultury odbył się jubileusz 40-lecia Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego – stowarzyszenia szczególnie zasłużonego dla utrwalania i promowania tradycji patriotycznych w duchu ideałów pierwszego marszałka Polski. Podczas uroczystości szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk uhonorował wieloletnich działaczy SKPJP medalami: "Pro Bono Poloniae" i "Pro Patria".

Aliancka obrona Tobruku w 1941 r. była najsłynniejszym epizodem II wojny światowej w Afryce Północnej. O znaczeniu walk prowadzonych na tym zapomnianym froncie i zawiązanego w tym czasie sojuszu polsko-australijsko-brytyjskiego przypomina plenerowa wystawa „Tobruk. Walki w Afryce Północnej 1940-42”, uroczyście otwarta 23 listopada br. w warszawskich Łazienkach Królewskich.

18 listopada br. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oficjalnie wręczył pierwszą decyzję przyznającą uprawnienia kombatanckie z tytułu przebywania w czasie II wojny światowej w obozie przejściowym w Pruszkowie (Dulag 121). Pierwszą osobą, która otrzymała uprawnienia jest Pan Edward Markowski.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 listopada 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

 

Ustawa zakłada, że każda osoba o potwierdzonym przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w terminie do 31 grudnia 2021 r. statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3 tys. zł.

W ramach przypadającej w tym roku 80. rocznicy sformowania Armii gen. Władysława Andersa 14 listopada 2021 r. w Warszawskim Domu Technika wystawiono spektakl ,„Artyści na Szlaku”, opowiadający o losach artystów, którzy z 2. Korpusem Polskim przeszli cały jego szlak bojowy. Aktorzy Krakowskiego Teatru Komedia – ku uciesze zgromadzonych w sali balowej weteranów – zaprezentowali repertuar przedwojennych piosenek i pieśni czasu wojny.

103 lata temu, po ponad stu dwudziestu latach nieobecności na mapach Europy i świata, Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada 2021 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oddał w Warszawie hołd współtwórcom niepodległego państwa polskiego oraz tym, którzy w obronie jego wolności stracili życie.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 listopada 2021 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Projekt ustawy zakłada, że każda osoba o potwierdzonym w terminie do 31 grudnia 2021 r. przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3 tys. zł.