Dziś, w 77. rocznicę mordu w Hucie Pieniackiej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiono Mszę świętą w intencji ofiar zbrodni dokonanej na ludności polskiej wsi przez ukraińskich nacjonalistów, której przewodniczył biskup polowy gen. bryg. Józef Guzdek.

79 lat temu na terenie Szkocji utworzona została największa jednostka pancerna w dziejach oręża polskiego – 1. Dywizja Pancerna pod dowództwem legendarnego gen. broni Stanisława Maczka. 25 lutego br. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wspólnie ze Stołecznym Środowiskiem 1. Polskiej Dywizji Pancernej upamiętnili w Warszawie to wydarzenie.

Ksiądz Prałat Kazimierz Sznajder skończył 70 lat. Z tej okazji w niedzielę, 21 lutego 2021 r. w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata, przy ulicy Opaczewskiej odbyła się Msza święta w Jego intencji.

Podczas Eucharystii Jubilat został odznaczony medalem „Pro Patria” przyznawanym przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

17 lutego br. w Miechowie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk upamiętnił 158. rocznicę Bitwy Miechowskiej, jednej z najtragiczniejszych i najkrwawszych bitew Powstania Styczniowego.

 

80 lat temu, w nocy z 15 na 16 lutego 1941 r., do okupowanej Polski, w okolicach wsi Dębowiec, została zrzucona pierwsza grupa Cichociemnych – żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którzy ochotniczo podjęli się służby specjalnej w konspiracyjnych strukturach ZWZ-AK. Tę wyjątkową rocznicę upamiętnił 16 lutego br. w Warszawie Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

Najstarszy żyjący Powstaniec Warszawski, uczestnik Wojny Obronnej 1939 roku i żołnierz Armii Krajowej – płk Kazimierz Klimczak ps. „Szron” – skończył 15 lutego br. 107 lat! Ten szczególny jubileusz wraz z Weteranem świętował 14 lutego br. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Rozkazem Wodza Naczelnego gen. broni Władysława Sikorskiego 79 lat temu, 14 lutego 1942 r., Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową – najsilniejsze i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko w okupowanej Europie. Rok później jej pierwszy dowódca, gen. Stefan Rowecki „Grot”, wydał rozkaz o utworzeniu Kierownictwa Dywersji KG AK. Obchody obu tych rocznic odbyły się 14 lutego br. w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2021 roku kwota świadczenia pieniężnego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych wynosić będzie 460,50 zł miesięcznie.