W piątek, 23 września 2022 r. w Warszawie w miejscu męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Józefa Stanka odbędą się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę mordu na bohaterskim kapłanie. Podczas upamiętnienia szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonoruje Medalami „Pro Patria” osoby zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Planowane jest także wystąpienie ministra Kasprzyka.


23 września 2022 r., Warszawa

godz. 13:00 – Róg ul. Solec i Wilanowskiej

 

--

Błogosławiony ksiądz Józef Stanek ur. w 1916 r. był najmłodszym z ośmiorga rodzeństwa. Jako 10 latek po nagłej spowodowanej zarazą tyfusu śmierci rodziców oraz dziadków trafił pod opiekę starszego rodzeństwa, które po sześciu latach oddało go do szkoły „Collegium Marianum” Księży Pallotynów w Wadowicach na Kopcu. W 1937 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie, gdzie zastał go wybuch wojny. W wrześniu 1939 r. wraz z innymi klerykami z seminarium został ewakuowany przed nadciągającym frontem na wschód. Trafił do sowieckiej niewoli, z której udało mu się zbiec i powrócić do Ołtarzewa. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 kwietnia 1941 r. w katedrze metropolitarnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W tym samym czasie rozpoczął studia na tajnym Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do wybuchu Powstania Warszawskiego pracował jako duszpasterz i kapelan szpitala w Zakładzie Sióstr Rodziny Maryi na Koszykach przy ul. Hożej w Warszawie. W konspiracji w ZWZ - AK zgrupowanie „Kryska” przyjął pseudonim Rudy. Podczas Powstania odprawiał msze polowe dla żołnierzy i cywilów, spowiadał, odwiedzał pacjentów w szpitalach, ratował rannych, wynosząc ich z pierwszej linii frontu. W ostatnich dniach Powstania na Przyczółku Czerniakowskim poświęcił się ratowaniu życia innych, odmawiając ewakuacji na praski brzeg Wisły i oddając swe miejsce w pontonie rannemu żołnierzowi. 23 września 1944 r. ks. Stanek brał udział w pertraktacjach z Niemcami w celu uratowania jak największej liczby powstańców. Zatrzymany przez SS w charakterze zakładnika był torturowany i jeszcze tego samego dnia powieszony na zapleczu budynku Solec 51, wedle niektórych przekazów - na własnej stule. W 1945 r. Jego zwłoki zostały ekshumowane i złożone w zbiorowej mogile przy ul. Solec w Warszawie. Rok później przeniesiono je na Cmentarz Powązkowski, a w 1987 r. złożono w kwaterze zgrupowania AK „Kryska”. W 1999 r. ks. Józef Stanek został ogłoszony przez papieża Jana Pawła II błogosławionym w gronie 108 męczenników II wojny światowej. W 2004 r. błogosławionego pallotyna ustanowiono patronem kaplicy w Muzeum Powstania Warszawskiego.