8 listopada 2018 r. w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4A odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące Konferencję Komitetu Wojskowego NATO. Podczas uroczystości Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generał broni Rajmund Andrzejczak wręczył osobom zasłużonym dla Sztabu okolicznościowe Medale 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

 

Wyróżnieni zostali Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk Minister Anna Maria Anders, sędzia Bogusław Kazimierz Nizieński, prof. mjr w st. spocz. Leszek Stanisław Żukowski, Andrzej Mochoń i Mirosław Wiklik.

 

Wśród uhonorowanych pośmiertnie znaleźli się wybitni dowódcy i oficerowie, którzy zginęli pod Smoleńskiem: Generał Franciszek Gągor, Generał Andrzej Błasik, Generał Bronisław Kwiatkowski, Generał Tadeusz Buk, Generał broni ks. bp Tadeusz Płoski, Generał broni Włodzimierz Potasiński, Admirał Floty Andrzej Karweta, Generał dywizji ks. abp Mirosław Chodakowski, Generał dywizji Kazimierz Gilarski, Generał brygady ks. bp Adam Pilch.

 

Wyróżnienia odebrali członkowie Ich rodzin.

 

 

25 października 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego w swoim dekrecie z ustanowiła urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich. Pierwszym Szefem Sztabu, 28 października 1918 r. został gen. Tadeusz Rozwadowski. Na pamiątkę aktu Rady Regencyjnej dzień 25 października obchodzony jest jako Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.