8 lutego 2019 r. przy Tablicy Wdzięczności Narodowi Irańskiemu w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie odbyła się uroczystość złożenia kwiatów przy tablicy upamiętniającej pomoc Narodu Irańskiego, której udzielono polskim uchodźcom z ZSRR w 1942 roku. W ceremonii wziął udział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który wraz z Wiceministrem Spraw Zagranicznych Maciejem Langiem, Jego Ekscelencją Ambasadorem Islamskiej Republiki Iranu w Polsce Masoudem Edrisi Kermanshahim oraz bohaterami tej historii upamiętnił wydarzenia sprzed 77 lat.

 

Uroczystość została zorganizowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Komitet Organizacyjny Środowiska Ocalonych przez Naród Irański.

 

W 1942 r. Iran przyjął i ocalił polskich tułaczy deportowanych przez NKWD w latach 1939-1941 z kresów wschodnich II RP w głąb Rosji.

Dzięki gościnności Persów, Iran stał się schronieniem i przystankiem w drodze do wolnej Polski dla ponad 120.000 Polaków, w tym blisko 20.000 dzieci. Wielu z nich pozostało tam na zawsze. Pamięć o nich trwa jednak wśród żyjących, czego dowodem są polskie cmentarze i pomniki na ziemi irańskiej. Dziękujemy za tę pamięć Narodowi Irańskiemu w imieniu żyjących uczestników tamtych wydarzeń oraz wszystkich Polaków.


nr 12 (396) Grudzień 2023

 

 

202312

nr 11 (395) Listopad 2023

 

202311