W dniu dzisiejszym, w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II i 76. rocznicę zwycięskiej bitwy o Monte Cassino, Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk oddał w Warszawie hołd Papieżowi Polakowi oraz żołnierzom 2. Korpusu Polskiego.

 

W poniedziałkowe przedpołudnie minister Kasprzyk wraz z Przewodniczącym Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie Urzędu sędzią Bogusławem Nizieńskim zapalił znicze pod Krzyżem Papieskim na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie przed 41 laty, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, św. Jan Paweł II wygłosił pamiętne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”. Stając przed Grobem Nieznanego Żołnierza, papież mówił: „Na ilu to miejscach Europy i świata żołnierz polski przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie? Na ilu to polach walk świadczył o prawach człowieka wpisanych głęboko w nienaruszalne prawa narodu, ginąc za »wolność naszą i waszą«?”.

 

W hołdzie gen. Władysławowi Andersowi i żołnierzom 2. Korpusu Polskiego, którzy przed 76 laty po ciężkim szturmie zajęli klasztor św. Benedykta na włoskim wzgórzu Monte Cassino, Szef UdSKiOR złożył kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz przed pomnikiem Bitwy o Monte Cassino. Następnie delegacja UdSKiOR wraz z przedstawicielami środowisk kombatanckich wzięła udział we Mszy św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego sprawowanej przez biskupa polowego gen. bryg. Józefa Guzdka w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy polskich, którzy walczyli w kampanii włoskiej w 1944 roku.

 

Monte Cassino – jedna z najważniejszych bitew II wojny światowej – miało wymiar nie tylko militarny, ale w dużej mierze także moralny i symboliczny, w szczególności dla walczącego tutaj, w kraju, narodu polskiego. Echa bitwy docierały do walczącej Ojczyzny, w której trwała akcja „Burza” i przygotowywano powstanie w Warszawie. Dla żołnierzy Armii Krajowej, takich jak obecny tu pan sędzia Bogusław Nizieński i pan profesor Leszek Żukowski, Monte Cassino dawało nadzieję, że Polska będzie wolna – powiedział podczas Eucharystii minister Kasprzyk.

 

Na wzgórzu 593, gdzie co roku stawaliśmy, a dziś jesteśmy myślą i duchem, na pomniku poświęconym 3. Dywizji Strzelców Karpackich wyryty jest przejmujący napis: „Bogu oddaliśmy ducha, ciało włoskiej ziemi, a serca Polsce”. Dziś kierujemy naszą wdzięczność i pamięć w stronę tych żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, którzy zostali tam, na włoskiej ziemi, z sercami zwróconymi ku Polsce. Naszą wdzięczność kierujemy także do tych, którzy szczęśliwie są jeszcze wśród nas. Dziękujemy im nie tylko za zwycięstwo militarne, ale również za piękny przykład wlewania nadziei w duszę umęczonego narodu – zakończył Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

W ubiegłym roku organizowane przez UdSKiOR uroczyste obchody 75. rocznicy zwycięstwa odniesionego przez żołnierzy gen. Władysława Andersa odbyły się na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino we Włoszech. Uczestniczyli w nich ostatni Weterani 2. Korpusu Polskiego oraz przedstawiciele najwyższych polskich i włoskich władz państwowych na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą oraz Prezydentem Republiki Włoskiej Sergio Mattarellą. Z uwagi na obostrzenia spowodowane epidemią koronawirusa tegoroczne uroczystości zostały ograniczone do symbolicznego upamiętnienia w Warszawie.

 

--

Zdobycie masywu Monte Cassino wraz ze znajdującym się na szczycie wzgórza opactwem benedyktynów w maju 1944 r. przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego pozwoliło przełamać niemieckie umocnienia obronne zwane linią Gustawa, otwierając aliantom drogę do Rzymu. Podczas zaciętych walk zginęło 923 żołnierzy polskich, niemal 3000 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych. Na przełomie lat 1944-1945 decyzją gen. Andersa powstał w tym miejscu Polski Cmentarz Wojenny, na którym spoczęło ponad tysiąc żołnierzy Rzeczypospolitej. W jego centralnym punkcie znajduje się grób dowódcy 2. Korpusu Polskiego, który zmarł w 1970 roku w Londynie. 40 lat później obok gen. Andersa spoczęła jego żona, Irena.