Uprzejmie informujemy, że z uwagi na wyczerpanie puli środków finansowych przeznaczonych w bieżącym roku na dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych dla kombatantów, ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych w ramach Programu na 2020 rok, została zakończona jego realizacja.

Jako że Program cieszył się dużym zainteresowaniem, planujemy jego kontynuację w 2021 r.

 

Do tego czasu zachęcamy do korzystania z innych dostępnych form finansowego wsparcia Podopiecznych Urzędu przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szczegółowe informacje i formularze wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce: „Uprawnienia”, „Sprawy Zdrowotne i Socjalne”.