W czwartek, 6 sierpnia br. – w 106. rocznicę wymarszu Kadrówki do Królestwa Polskiego – na krakowskich Oleandrach po raz kolejny rozbrzmiały słowa : - Raduje się serce, raduje się dusza, Gdy pierwsza kadrowa na Moskala rusza!

 

Tradycyjnie już jak przez 40 ostatnich lat i po raz 55 w historii z krakowskich Oleandrów wyruszył do Kielc Marsz szlakiem I Kompanii Kadrowej. Podczas uroczystego apelu przemówienia skierowane do uczestników pielgrzymki niepodległości wygłosili prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski i szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Szef UdSKiOR odczytał rozkaz komendanta Józefa Piłsudskiego skierowany do złączonych w I Kompanię Kadrową oddziałów Związków Strzeleckich i Polskich Drużyn Strzeleckich 3 sierpnia 1914 roku: - Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Dopóki jednak nowy znaczek nie zostanie wam rozdany, rozkazuję, abyście zamienili ze sobą wasze dawne oznaki, jako symbol zupełnej zgody i braterstwa, jakie muszą wśród żołnierzy polskich panować. Niech Strzelcy przypną do czapek blachy Drużyniaków, a oddadzą im swoje orzełki. Wkrótce może pójdziecie na pola bitew, gdzie, mam nadzieję, zniknie najlżejszy nawet cień różnicy między wami. Żołnierze!... Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, każę tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcje dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać oficerem, jak również każdy oficer może znów zejść do szeregowców, czego oby nie było... Patrzę na was, jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska, i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompanię.

 

Podczas swego przemówienia minister Kasprzyk podkreślał symbolikę Oleandrów: - Tutaj wszystko się zaczęło, tu zaczęła się droga do Niepodległości! Tu Józef Piłsudski i 167 żołnierzy Kadrówki chciało pokazać Polsce i światu, że dla Polaków nie ma rzeczy niemożliwych. Mieli oni tak niewzruszoną wiarę w niepodległość, że potrafili dokonać niemożliwego i przywrócić Polskę na mapy świata!

 

Nie zabrakło również odwołań do zbliżającej się 100. rocznicy bitwy warszawskiej: - Ta wiara była nieodłączonym elementem ludzi roku 1914 ale również pokolenia 1920 a większość żołnierzy I Kompanii Kadrowej walczyła również 100 lat temu podczas wojny polsko-bolszewickiej broniąc Polski i Europy przed nawałą bolszewicką.

 

Uroczystość zakończył apel pamięci i salwa honorowa w wykonaniu żołnierzy 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego z Krakowa.