W Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie otwarta została w czwartek, 3 września br., sala historycznych prezentacji imienia kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego – inżyniera, kapitana żeglugi wielkiej, byłego wiceministra transportu i gospodarki morskiej.

 

Podczas uroczystości Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk w uznaniu zasług w kultywowaniu oraz popularyzacji wiedzy o tradycjach niepodległościowych uhonorował kpt. Sulatyckiego medalem „Pro Bono Poloniae”.

 

Salę historycznych prezentacji, której patronem został kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki, poświęcił bp Antoni Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. Goście zwiedzili następnie wystawę prezentującą pamiątki kpt. Sulatyckiego związane z jego wieloletnią służbą na morzu i lądzie.

 

Po uroczystości minister Kasprzyk złożył kwiaty pod tablicą gen. Stefana Grota-Roweckiego, dowódcy ZWZ i Armii Krajowej, umieszczoną na budynku siedziby Głównej Biblioteki Lekarskiej.

 

W drugiej części uroczystości, która odbyła się na dziedzińcu Pałacu Belwederskiego, Szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska wręczyła w imieniu Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe członkom i przyjaciołom Konwentu Morskiego, którzy zasłużyli się w sposób szczególny w służbie państwu i społeczeństwu.

 

Pan Kapitan Zbigniew Sulatycki jest człowiekiem wychowanym w duchu służebnej postawy wobec drugiego człowieka, wspólnoty, narodu i państwa. W czasach niezwykle trudnych, bo w okresie zniewolenia komunistycznego, kiedy czyniono wszystko, aby zniszczyć etos służby wobec wspólnoty, Pan Kapitan konsekwentnie i z uporem takim, jak mieli jego poprzednicy – mieszkaniec tego miejsca Marszałek Piłsudski i premier Eugeniusz Kwiatkowski, przywracał wiarę w to, że trzeba działać na rzecz dobra wspólnego, że trzeba odbudować ducha narodu i przywrócić elementarne pojęcie służby wspólnocie przedkładanej nad interes własny – powiedział Jan Józef Kasprzyk podczas uroczystości na dziedzińcu Belwederu.

 

Ten medal, który miałem zaszczyt wręczyć Panu dziś w Bibliotece Lekarskiej, ma dewizę „Pro Bono Poloniae” – „Dla dobra Polski”. To jest dewiza, która przyświeca całemu Pańskiemu życiu. Dziękujemy za wszystko, co Pan uczynił, czyni i czynić będzie z myślą o współczesności i przyszłości, ale przede wszystkim dziękujemy za to, że budzi Pan w Polakach wolę stania sie silnym państwem i wykorzystania wszelkich dostępnych do tego możliwości – zaznaczył minister Kasprzyk, zwracając się do kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego.

 

Podczas uroczystości głos zabrali także: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu o. dr Zdzisław Klafka oraz kpt. ż.w. inż. Zbigniew Sulatycki. List do uczestników uroczystości skierował Prezydent RP Andrzej Duda.

 

--

Kpt. ż.w. inż. Zbigniew Sulatycki (ur. 23 sierpnia 1933 r. w Skarżysku-Kamiennej) – inżynier, kapitan żeglugi wielkiej, działacz katolicki i publicysta, były wiceminister transportu i gospodarki morskiej. Całe swoje życie zawodowe oraz bogatą społeczną aktywność pozazawodową poświęcił rozwojowi polskiej gospodarki morskiej. Kpt. Sulatycki został uhonorowany m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.