8 września br. minęło 81 lat od rozpoczęcia walk z Niemcami w obronie stolicy podczas II wojny światowej. Tego dnia Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oddał hołd bohaterskim obrońcom Warszawy przy Pomniku Barykada Września 1939 roku na warszawskiej Ochocie u zbiegu ulic Grójeckiej i Opaczewskiej.

 

Obchody rozpoczęły się od zapalenia „Znicza Pamięci” przez harcerza i kombatanta, co stanowiło symboliczną sztafetę pokoleń. Następnie odegrany został hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W uroczystości organizowanej przez Urząd Dzielnicy Ochota m.st Warszawy wzięli udział przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy, kombatanci, poczty sztandarowe, harcerze, uczniowie okolicznych szkół, a także mieszkańcy Warszawy.

 

Szef UdSKiOR uhonorował medalem „Pro Bono Poloniae” Edwarda Markowskiego – więźnia niemieckich obozów przejściowych Zieleniak oraz Dulag 121 w Pruszkowie, wieloletniego radnego dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i gminy Warszawa-Centrum, nauczyciela ochockich szkół. Po ceremonii wręczenia odznaczenia minister Kasprzyk zabrał głos.

 

– 81 lat temu żołnierz polski i obywatele stolicy bronili tego miejsca przez blisko trzy tygodnie przed zastępami Niemców, którzy chcieli wedrzeć się do Warszawy. Dla tamtego pokolenia nie było ceny, której nie należałoby poświęcić za niepodległość. Oddajemy im dzisiaj cześć, zapatrzeni w cienie przodków, które uczą nas, iż niepodległość jest najcenniejsza, że za niepodległość własnej Ojczyzny można poświęcić wszystko – powiedział Szef Urzędu.

 

Do tego pokolenia, wychowanego w II RP, należy Pan Edward Markowski, którego miałem honor i zaszczyt odznaczyć medalem „Pro Bono Poloniae”. Pan Edward przeszedł prawdziwe piekło, tu na „Zieleniaku” w czasie Powstania Warszawskiego. Przeszedł przez obóz przejściowy w Pruszkowie, ale nigdy on i jego bliscy nie stracili nadziei, że Polska będzie wolna, niepodległa, że trzeba dać z siebie wszystko, aby była suwerenna i cieszyła się pokojem. Pan Edward, jako wieloletni radny Dzielnicy Ochota, czynił wszystko, aby pamięć nie zginęła, bo na pamięci musimy budować tożsamość – podkreślił minister Kasprzyk.

 

Uroczystość zakończył Apel Pamięci w asyście wojskowej oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem bohaterskich obrońców stolicy. Pan Edward Markowski razem ze swoim wnukiem Stasiem Kłódkiewiczem oddali cześć składając znicz w miejscu barykady września.

8 września 1939 r. z niedobitków polskich jednostek nadciągających do stolicy ze wszystkich stron Polski powstała Armia „Warszawa”. Dowódcą armii został gen. dyw. Juliusz Rómmel. Tego samego dnia do obrzeży miasta stołecznego dotarły oddziały niemieckiej 4. Dywizji Pancernej. Niemcy z marszu próbowali zdobyć Warszawę, rozpoczynając natarcie od strony dzielnic Ochota i Wola. Wobec skutecznej obrony polskich żołnierzy Niemcy, ponosząc duże straty, zostali zmuszeni do odwrotu. Obrona Warszawy trwała do 28 września. Wtedy ostatecznie nastąpiło złożenie broni przez obrońców stolicy.