17 maja br. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował Medalami „Pro Patria” najbardziej zasłużonych członków Stowarzyszenia Społecznego „Grudzień ’70/ Styczeń ’71”.

 

Odznaczone zostały również osoby wspierające Stowarzyszenie – kombatanci, osoby represjonowane z powodów politycznych oraz działacze opozycji antykomunistycznej w uznaniu Ich zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny oraz w pracy społecznej na rzecz utrwalania historii Polski i regionu zachodniopomorskiego.

 

Podczas poniedziałkowej uroczystości minister Kasprzyk podkreślał, że to, co wyróżnia Polaków wśród obywateli innych państw i innych narodów to chyba to, że dla wolności, niepodległości jesteśmy w stanie uczynić wszystko. Jesteśmy w stanie poświęcić zdrowie i życie, by budować wspólnotę ludzi dumnych i wolnych. Dodając, że nasze doświadczenie historyczne, polskie położenie geopolityczne powodowało, iż przez wiele stuleci musieliśmy w różny sposób udowadniać, że nie ma – jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II – Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie.

 

W laudacji na cześć odznaczonych szef UdSKiOR powiedział, że należą Oni do tego grona, które tworzyło opozycję antykomunistyczną, które uczestniczyło w tragicznych wydarzeniach grudnia 1970 roku. Kilkadziesiąt lat później Polska stała się wolna i suwerenna. Nie byłoby tej wolności bez Was. Nie byłoby wolnej Polski gdyby nie Państwa pokolenie, gdyby nie to, że poszliście szlakiem tych wcześniejszych pokoleń, które ceniły wyżej wolność Ojczyzny niż szczęście własne.

 

Do uczestników wydarzenia przemówił również wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, który podkreślił, że to właśnie na poświęceniu Bohaterów szczecińskiego Grudnia 1970 roku chce budować tożsamość Szczecina i całego Pomorza Zachodniego.

 

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie dr Paweł Skubisz nawiązał z kolei do nowego zadania, jakie stoi przed uczestnikami wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu: - Wierzę głęboko, że nadal będziecie Państwo uczyć młode pokolenia Polaków – a tym którzy zapomnieli – przypominać będziecie Państwo swoimi postawami, swoją pracą i swoją obecnością, jakie wartości powinny przyświecać w służbie publicznej i codziennych patriotycznych obowiązkach.

 

Medalami „Pro Patria” uhonorowani zostali: Irena Biernat, Mieczysław Cedro, Włodzimierz Dałkowski, Józef Duda, Zdzisław Gorzka, Józef Gozdur, Wiesław Jankiewicz, Henryk Jastrzębski, Edward Kaczorkiewicz, Janusz Kotowicz, Bolesław Kukuła, Tadeusz Nadratowski, Teresa Niemczyk, Czesław Nowak, Ireneusz Steć, Marian Środa, Ryszard Torzewski, Marek Tyszkiewicz, Jerzy Wielgórski i Grażyna Wołyńska.