W dniu 11 czerwca 2021 roku wpłynęła do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odpowiedź Pani prof. Gertrudy Uścińskiej - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wystąpienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Józefa Kasprzyka z dnia 12 maja 2021 roku, którą zamieszczamy w poniższym linku.


Zapytanie Szefa Urzędu dotyczyło udzielenia wyjaśnień co do sposobu realizacji przez ZUS nowych przepisów dotyczących ustalania/przeliczania podstawy wymiaru kapitału początkowego w odniesieniu do okresów składkowych/uznanych za składkowe z tytułu prowadzonej działalności niepodległościowej lub represji z powodów politycznych, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Odpowiedź Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 czerwca 2021 r. na wystąpienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów w sprawie sposobu realizacji nowych zasad ustalania/przeliczania podstawy wymiaru kapitału początkowego świadczeń emerytalno-rentowych z uwzględnieniem okresów składkowych/uznanych za składkowe z tytułu prowadzonej działalności niepodległościowej lub represji z powodów politycznych.