W odpowiedzi na wystąpienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Józefa Kasprzyka w sprawie udostępnienia na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularzy wniosków o ustalenie/przeliczenie kapitału podstawowego z zastosowaniem nowych zasad wprowadzonych ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1578) oraz w sprawie wzmocnienia akcji informacyjnej dotyczącej sposobu realizacji zadań organów rentowych wprowadzonych tą ustawą w dniu wczorajszym wpłynęła do Urzędu odpowiedź Pani prof. Gertrudy Uścińskiej - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którą zamieszczamy w poniższym linku.


Na stronie internetowej ZUS w dniu 6 lipca 2021 roku w sekcji Baza wiedzy → Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych → Świadczenia zostały zamieszczone informacje dotyczące świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, a także sposobu ustalania/przeliczania podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz świadczeń emerytalnych i rentowych z uwzględnieniem okresów wymienionych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.). Dodatkowo w materiale tym udostępniono linki do zaktualizowanych formularzy wniosków.

 

Odpowiedź Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lipca 2021 r. na wystąpienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie udostępnienia na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularzy wniosków o ustalenie/przeliczenie kapitału podstawowego z zastosowaniem nowych zasad wprowadzonych ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1578) oraz w sprawie wzmocnienia akcji informacyjnej dotyczącej sposobu realizacji zadań organów rentowych wprowadzonych tą ustawą.