Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” im. Gabriela Jana Mincewicza obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia pracy artystycznej. Z tej okazji niedzielę, 7 listopada br. w Litewskim Teatrze Narodowym Opery i Baletu w Wilnie odbył się wyjątkowy koncert, podczas którego – obok dobrze znanych kompozycji Jana Mincewicza i folkloru Wileńszczyzny – grupa zaprezentowała specjalny, jubileuszowy album, a następnie w formie spektaklu przedstawiła „noc świętojańską na Wileńszczyźnie”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął UdSKiOR.

 

- Ten zespół niesie ze sobą to wszystko, co Polskę stanowi: dumę z niepodległej ojczyzny, szacunek do przeszłości oraz dorobku przodków. To wszystko, co przez te 40 lat zespół czynił i czyni zasługuje na najwyższe uznanie, a także wyróżnienie – mówił do zgromadzonej publiczności szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

W uznaniu szczególnych zasług, minister odznaczył zespół oraz jego dyrektorkę i dyrygentkę – dr Natalię Sosnowską medalami „Pro Bono Poloniae”.

 

Odznaczeniami „Pro Patria” uhonorował natomiast długoletnich chórzystów zespołu: Teresę Bartusewicz, Tomasza Fedorowicza, Mateusza Gaidukiewicza, Deiwida Gudanieca, Małgorzatę Kuncewicz, Grzegorza Rungo; a ponadto solistę Juliana Germanowicza, choreografkę Leonardę Klukowską oraz muzyka Ernesta Petkewicziusa.

 

Jubileuszowy występ stał się również okazją do złożenia hołdu założycielowi i wieloletniemu kierownikowi zespołu Gabrielowi Janowi Mincewiczowi, którego osobę wspominał m.in. przewodniczący Związku Polaków na Litwie i Akcji Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Waldemar Tomaszewski oraz zastępca mera Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko. 

 

- W imieniu pani mer chciałabym najserdeczniej podziękować Państwu za ten 40-letni dorobek. Dziękuję, że kontynuujecie tradycje i założenia śp. Jana Gabriela Mincewicza oraz niesiecie kulturę naszego regionu na szerokie sceny tak w kraju, jak i poza jego granicami – mówiła działaczka.

 

--

Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca ,,Wileńszczyzna” został założony jesienią 1980 roku przez Gabriela Jana Mincewicza, a swój pierwszy występ dał na początku maja 1981 roku. Zespół tworzą zamieszkujący z dziada pradziada Ziemię Wileńską Polacy, dlatego z pasją i pietyzmem kultywują przede wszystkim miejscowy folklor polski. Od początku istnienia Zespół opierał swój repertuar nie na popularnych ludowych pieśniach i tańcach, lecz na utworach zebranych podczas wypraw etnograficznych po wsiach podwileńskich.

 

Po nagłej śmierci dr. Gabriela Jana Mincewicza kierownictwo Zespołem objęła dr Natalia Sosnowska, wieloletnia solistka i konsultant wokalny Zespołu. Od roku 1987 głównym choreografem i kierownikiem grupy tanecznej Zespołu jest Leonarda Klukowska. Obecnie wspierają ją tancerka Zespołu Agnesa Bortkiewicz oraz choreograf Natalia Kowalowa.

 

Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” prezentuje swój repertuar nie tylko przed rodzimą publicznością. Wielokrotnie występował w Polsce oraz wielu krajach Europy, a także w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Australii. Zespół został odznaczony m.in. Nagrodą im. Oskara Kolberga, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalem „Za zasługi w krzewieniu kultury polskiej”.