7 listopada br. w Skawinie szef Urzędu ds. Kombatantow i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w uroczystościach upamiętniających ppor. Mieczysława Majdzika, żołnierza WiN, więźnia stalinowskich kazamatów oraz działacza opozycji niepodległościowej i politycznej w PRL.

 

Uroczystości rozpoczęła Eucharystia odprawiona za duszę Zmarłego w kościele św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, w ktòrej uczestniczyła najbliższa rodzina z siostrą Weroniką Karczewską i synem, byłym opozycjonistą i członkiem Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy szefie UdSKiOR Ryszardem Majdzikiem. Obecni byli także przyjaciele, w tym ci, którzy dzielili z opozycjonistą więzienne cele oraz działacze opozycji niepodległościowej i uczniowie skawińskich szkół ze sztandarami. W uroczystosciach brali udział także zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, przedstawiciele IPN oraz władz samorządowych z burmistrzem Skawiny Norbertem Rzepisko.
 
Po Mszy św. uczestnicy udali się do skawińskiej strefy ekonomicznej, gdzie wzięli udział w uroczystej ceremonii otwarcia ulicy ppor. Mieczysława Majdzika, a także złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą legendarnego pozycjonistę umieszczoną na ścianie bloku w przy ul. 3 Maja w którym mieszkał. Zebrani wspominali jak w oknie jego mieszkania w czasach zniewolenia komunistycznego prezentowano wystawy patriotyczne
To nie przypadek, że spotykamy się dzisiaj, właściwie w przededniu Święta Niepodległości w miejscu, gdzie mieszkał Mieczysław Majdzik, bo dla Niego Niepodległość była najcenniejszym darem. Urodził się w Niepodległej Polsce i smak niepodległości czuł w domu rodzinnym, wychowany w niezwykle patriotycznej rodzinie, w której ojciec Zygmunt Majdzik walczył o wolną Polskę w Legionach Polskich – przypomniał minister Kasprzyk przemawiając pod tablicą memoratywną.
 
Szef UdSKiOR dodał, że ojciec Mieczysława Majdzika walcząc o niepodległość zapłacił najwyższą cenę, ginąc w bezimiennej mogile w Miednoje.
Mieczysław Majdzik nie pogodził się z tym, że Polska utraciła dar, jakim jest niepodległość. Po wojnie walczył jako żołnierz WiN i żołnierz AK. Wiedział że za walkę, którą toczył, mógł zapłacić karę więzienia, a nawet życia. Mimo to nie zadawał pytań wszechobecnych dzisiaj: czy warto? Za ile? Po co? Szczęśliwie doczekał wolnej Polski, działając w strukturach opozycji antykomunistycznej i wiedział, że trzeba wychowywać kolejne pokolenia walczących o wolność i tych, którzy poniosą dalej tę niepodległość Polski - mówił Jan Józef Kasprzyk.
 
 Minister wspomniał także o spotkaniu z Mieczysławem Majdzikiem.
Miałem okazję poznać Mieczysława Majdzika podczas Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Wtedy nas młodych zawstydzał taką niezwykłą młodzieńczością, taką wiarą w to, że dla Polski można zrobić wiele, że dzięki staraniom jego i jego kolegów Polska odzyskała niepodległość. Ale w rozmowach pojawiała się troska, o to, żeby ta niepodległość była utrzymana i zachowana - wyjaśniał szef UdSKiOR.
 
Obchody rocznicowe zwieńczyła ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych - medali "Pro Bono Poloniae" i "Pro Patria".Medalem "Pro Bono Poloniae uhonorowane zostało m.in. Stowarzyszenie NZS 1980.Szef UdSKiOR pogratulował odznaczonym, a w przemówieniu odwołał sie m.in. do słów z Giaura Lorda Byrona: Walka o wolność, gdy raz się zaczyna, z krwią ojca spada dziedzictwem na syna".Te słowa dobrze ilustrują nasze dzieje w XX w. Walka nieprzerwana, do zwycięstwa. Obyśmy nie powstydzili się dokonań Zygmunta, Mieczysława i Ryszarda Majdzików i tę Polskę, którą mamy przekazali w darze następnym pokoleniom.
 
Uroczystości uświetnił także występ artystyczny dzieci ze Szkoły Muzycznej w Skawinie.
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych był współorganizatorem uroczystości.

Mieczysław Majdzik – działacz opozycji niepodległościowej i politycznej w PRL, więzień stalinowski. Syn Zygmunta Majdzika, funkcjonariusza Policji Państwowej, zamordowanego w Miednoje w 1940 r. przez NKWD i ojciec Ryszarda Majdzika, działacza opozycji antykomunistycznej oraz członka Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej przy szefie UdSKiOR. Jako nastolatek wstąpił do zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Aresztowany i torturowany przez UB, został skazany na 12 lat więzienia. Po wydarzeniach czerwca 1976 roku pomagał represjonowanym robotnikom Radomia. Później działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Był członkiem założycielem Konfederacji Polski Niepodległej. Od 1981 uczestniczył w Marszach Szlakiem I Kompanii Kadrowej. W 1980 w elektrowni Skawina zakładał NSZZ Solidarność. W stanie wojennym był internowany od 13 grudnia 1981 do 23 lipca 1982 roku. W 2006 roku Prezydent Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie Mieczysława Majdzika Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, zaś w 2013 roku, na ścianie bloku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 1 w Skawinie, w którym mieszkał, odsłonięto upamiętniającą go tablicę.
 

nr 7 (403) Lipiec

K07