14 listopada br. szef UdSKiOR wziął udział posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych i Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Lublinie.

Uroczystość miała uroczysty charakter ze względu na wręczenie medali ,,Stulecia Odzyskanej Niepodległości” nadanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Oprócz państwowych odznaczeń, wyróżnieni zostali również: Medalem "Pro Patria": por. Jerzy Filipowicz, Kazimierz Bachanek, Józef Godlewski, Tomasz Kraszewski, Józef Michalczyk, Bernard Nowak, Janina, Stanisława Szymajda, Danuta Malon, Krystyna Skalska, Zbigniew Czapliński. Wręczone zostały również Medale "Pro Bono Poloniae", a także Medale „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”. Oprócz odznaczeń szef Urzędu wręczył również kwiaty jubilatom z okazji urodzin. Było to spotkanie pokolenia, któremu nigdy nie spłacimy długu, jaki zaciągnęliśmy, aby żyć w wolnej Polsce.

 

Po zakończonej oficjalnej części spotkania minister wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślał rolę i zasługi odznaczonych oraz całego pokolenia walczącego o wolną Polskę: – To było pokolenie, które wychowane zostało w wolności i wiedziało czym jest wolność, czym jest wolne Państwo i z tym większą energią i z tym mniejszą liczbą pytań stawianych "czy warto?" ruszyli Państwo w bój o przywrócenie niepodległości, przywrócenie wolności. Państwa pokolenie uczy też nas, szczególnie w ostatnich miesiącach, tego prawidła, tej maksymy powtarzanej też przez ojca św. Jana Pawła II, że wolność jest dana i zadana i że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze bo wy, urodzeni w latach ’20 i ’30 z dnia na dzień utraciliście wolność wraz z agresją niemiecką, a potem agresją Rosji sowieckiej. Wy nas uczycie, że wolność nie jest stanem, który jest dany raz na zawsze.

 

W południe rozpoczęło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych i Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podczas posiedzenia minister wysłuchał opinii dotyczących działań Urzędu oraz przedstawił własne projekty i inicjatywy jakie będą realizowane w najbliższym czasie. Odpowiedział na nurtujące kwestie oraz zachęcił do jeszcze większego zaangażowania w różne inicjatywy na rzecz środowiska działaczy opozycji antykomunistycznej.

 

Zwieńczeniem wizyty Szefa UdSKiOR w Lublinie było złożenie wieńca przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 102. rocznicy otrzymania przez niego buławy marszałkowskiej na pl. Zamkowym w Warszawie. Do tego wydarzenia minister nawiązał również w swoim przemówieniu – To nastąpiło 14 listopada w Warszawie już po zwycięskiej bitwie warszawskiej, po zwycięskiej operacji niemeńskiej i był to wyraz wdzięczności armii polskiej i państwa polskiego dla Józefa Piłsudskiego za to, że jako Naczelny Wódz sztandary nasze okrył chwałą, utrzymał niepodległość Polski, a tak naprawdę ocalił wtedy przecież Europę przez najazdem Rosji bolszewickiej.

 


nr 10 (394) Październik 2023

202310