Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk wziął udział w jubileuszu 80. urodzin ojca prof. Eustachego Rakoczego, Jasnogórskiego Kapelana Żołnierzy Niepodległości.


Obchody Jubileuszowe rozpoczęły się Eucharystią dziękczynną sprawowaną przez abp. Wacława Depo, Metropolitę Częstochowskiego za dar życia i posługi niestrudzonego strażnika tradycji, jednego z najbardziej zasłużonych dla Rzeczypospolitej kapłanów. Uroczystość stała się także okazją do uhonorowania przez ministra Kasprzyka abp. Wacława Depo medalem "Pro Patria" przyznawanym za zasługi w  kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Po ceremonii minister dziękował obu kapłanom za trwanie przy najświętszych wartościach kształtujących polską tożsamość narodową. 

 

W tym miejscu, gdzie zawsze byliśmy i jesteśmy wolni. W tym świętym miejscu, gdzie wszystko jest Polską składamy dzisiaj Panu Bogu ogromne wyrazy wdzięczności za takich kapłanów jak ksiądz arcybiskup i jak dzisiejszy Jubilat. Medal "Pro Patria", który miałem przed chwilą zaszczyt i honor wręczyć księdzu arcybiskupowi Metropolicie, to wyraz wdzięczności środowisk kombatanckich dla tego wszystkiego co ksiądz arcybiskup czyni, tutaj w Częstochowie, abyśmy byli wspólnotą, wspólnotą ludzi wierzących i dumnych z tego, że jesteśmy Polakami. Bardzo księże Arcybiskupie dziękujemy - powiedział po ceremonii wręczenia medalu szef UdSKiOR.

 

Minister jako prezent przekazał dostojnemu Jubilatowi obraz z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego - ojca Niepodległości, a także list jaki z okazji 80. urodzin skierował na Jego ręce bp Polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Zwracając się do dostojnego Jubilata minister podkreślił, że jest On jednym z najbardziej zasłużonych dla Rzeczypospolitej kapłanów.

 

Wielu takich było w dziejach, którzy wtedy, gdy Rzeczypospolitej było źle i ciężko, podtrzymywali ducha narodu. Takim był bez wątpienia ojciec Augustyn Kordecki, tu na Jasnej Górze w trakcie Potopu Szwedzkiego. Takim był ksiądz Stanisław Brzózka 160 lat temu w czasie walk Powstania Styczniowego, tego powstania i zrywu wolności, skierowanemu przeciwko imperium zła jakim była Rosja. Takim był ksiądz bp. Władysław Bandurski, kapelan legionowy, który na froncie z żołnierzami I Brygady spotykał się, błogosławił i mówił: z Waszego trudu i znoju powstanie Wolna Ojczyzna. Takim był ks. major Ignacy Skorupka, który w czasie bolszewickiej inwazji z krzyżem w ręku prowadził żołnierzy ku zwycięstwu. Takim był wreszcie błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, który uczynił ojca Eustachego Rakoczego Jasnogórskim Kapelanem Żołnierzy Niepodległości. I takim właśnie kapłanem jest obecny wśród nas ojciec Eustachy Rakoczy. My byśmy jako naród nie przetrwali, gdyby nie tacy kapłani. Bo Rzeczypospolita wielokrotnie traciła swoją suwerenność, niepodległość polityczną, ale nigdy nie utraciła ducha. Bo tego ducha podtrzymywali tacy ludzie jak ojciec Eustachy Rakoczy  mówił do zebranych licznie przedstawicieli Rodziny, duchowieństwa, przyjaciół o. Rakoczego oraz pielgrzymów minister Jan Józef Kasprzyk.

 

Z kolei ojciec. Eustachy u stóp Jasnogórskiej Pani przekazał Sędziemu Bogusławowi Nizieńskiemu z okazji przypadających za kilka dni 95.urodzin pobłogosławiony przez abp. Wacława Depo obraz z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej.

 

Za kilka dni, 2 marca Pan Sędzia Bogusław Nizieński, wielki obywatel Rzeczypospolitej, kanclerz kapituły Orderu Orła Białego będzie obchodził 95 lat swojego życia. Urodził się w Wilnie, u boku Matki Boskiej Ostrobramskiej. I tu na Jasną Górę często przybywa. Niech ten wizerunek Bogarodzicy i Matka Boża, która zawsze była obecna w Jego życiu, niech dzisiaj otoczy Go szczególną miłością i opieką. Panie ministrze, stoję na baczność przed Panem Sędzią i chylę przed Panem nisko swoje kapłańskie czoło. Szczęść Boże. Takiego życia, takiej siły, takiego wigoru, takiego patriotyzmu, takiej wielkości, takiej służby trzeba Rzeczypospolitej  powiedział wzruszony ojciec Rakoczy i obiecał, że przybędzie z jubileuszową rewizytą.

 

Wzruszenia nie krył także przyszły Jubilat, który odbierając upominek ucałował wizerunek Jasnogórskiej Pani. W trakcie uroczystości minister uhonorował także pozostałe osoby zasłużone: medalem  "Pro Bono Poloniae" - Marka Piątka, Jasnogórskiego Kapelmistrza i medalami "Pro Patria" - Jana Czerwińskiego, dr Rezę Falchariego, Małgorzatę Łasuk i dr Magdalenę Pluskałę. Zaproszeni goście zaśpiewali dostojnemu Jubilatowi trzykrotne Plurimos annos!

 

 

 

nr 7 (403) Lipiec

K07