19 października br. w Chicago, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wraz z delegacją oraz przedstawicielami Polonii Amerykańskiej oddał hołd polskim żołnierzom spoczywającym na terenie Stanów Zjednoczonych oraz uhonorował medalami "Pro Bono Poloniae" i "Pro Patria" Weteranów Walk o Niepodległość, Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i społeczników zaangażowanych w działalność podtrzymującą wartości patriotyczne.
Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk rozpoczął swoją wizytę w Chicago od spotkania z Polonią amerykańską w Muzeum Polski w Ameryce.
 
Błogosławiony księże Jerzy - módl się za nami wezwał minister Jan Józef Kasprzyk przy figurze i stule ks. Jerzego w zbiorach Muzeum Polskiego w Ameryce.
 

Następnie odmówiono modlitwę przy grobach polskich żołnierzy tułaczy, którzy spoczęli na cmentarzach w Chicago. Wśród mogił znajduje się również grób autora "Czerwonych Maków" Feliksa Konarskiego.

Kolejnym etapem wizyty polskiej delegacji było oddanie hołdu i złożenie kwiatów przy pomniku poświęconym "Polskim Żołnierzom, którzy duszę Bogu, Ciała Ameryce, a serca Ojczyźnie oddali" na Cmentarzu Maryhill. Szefowi UdSKiOR towarzyszyli Konsul Generalny RP w Chicago Paweł Zyzak i Wicekonsul Agata Grochowska.
 
Podczas wizyty na Cmentarzu św. Wojciecha w Niles minister Jan Józef Kasprzyk wraz z przedstawicielami Generalnego Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago oraz przedstawicielami Polonii oddali hołd żołnierzom "Błękitnej Armii", a także żołnierzom zamordowanym w Katyniu oraz ofiarom Katastrofy Smoleńskiej.
 
Następnego dnia szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk złożył wizytę w dwóch ważnych dla społeczności w Chicago miejscach  w kościele Trójcy Świętej oraz w kościele św. Jacka.
 
W Generalnym Konsulacie RP w Chicago odbyła się uroczystość podczas której szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk uhonorował zasłużonych Kombatantów, Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz osoby działające na rzecz Polonii medalami "Pro Bono Poloniae" oraz "Pro Patria".
 

Państwo podtrzymywali i podtrzymują ducha narodu i dlatego trwamy i przetrwaliśmy najdramatyczniejsze chwile naszego doświadczenia historycznego w wieku XX  mówił szef UdSKiOR

Jan Józef Kasprzyk do odznaczonych podczas uroczystości wręczenia medali "Pro Bono Poloniae" i "Pro Patria".

 

 

nr 7 (403) Lipiec

K07