W przededniu Uroczystości Wszystkich Świętych oraz Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk udał się na Powązki Wojskowe i nawiedził groby oraz pomniki Bohaterów Walk o Niepodległość RP.
Szef UdSKiOR upamiętnił Powstańców Styczniowych w kwaterze powstańczej oraz uczestników wojny polsko – bolszewickiej 1920 r., a także Jadwigę Zarugiewiczową – symboliczną Matkę Nieznanego Żołnierza. Minister Kasprzyk zapalił także znicze pod pomnikiem „Bohaterów Września 1939 r.” oraz „Gloria Victis”.

W trakcie swojej wizyty na Powązkach Wojskowych szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk upamiętnił również pomordowanych Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, których ciała zostały złożone w Kwaterze „Na Łączce”.

Minister Kasprzyk zapalił również znicze pod pomnikiem upamiętniającym ofiary Katastrofy Smoleńskiej.
 

nr 7 (403) Lipiec

K07