W sandomierskim ratuszu w dniu 5 lutego 2017 roku odbyły się uroczystości z okazji 154. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Podczas uroczystości, w imieniu Szefa Urzędu, medale „Pro Patria” wręczył ppłk Mariusz Tomalski.

 

Za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowani zostali: Adam Bidas, dr n. med. Jakub Dominik Czarny, Joanna Jarzęcka-Stąporek, Michał Jopek, Piotr Kalka, Mariusz Kociński, ks. dr Marek Jan Kozera, Danuta Kucharska, Krzysztof Kucharski, dr Zofia Łubocka, Wojciech Łuczak Grzegorz Mądry, Jolanta Mizerska, Jacek Mogiła-Stankiewicz, Eliza Pelc, Andrzej Sarwa oraz Adrian Ura.


Zebranym gościom przedstawiono prezentację multimedialną ukazującą działalność sandomierskiego oddziału Związku Strzeleckiego "Strzelec" oraz film dotyczący prac identyfikacyjnych żołnierzy podziemia antykomunistycznego prowadzonych przez Fundację Niezłomni im Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Następnie podpisano porozumienie pomiędzy ZS „Strzelec” OSW II Południowo-Wschodnim Okręgiem Strzeleckim, a  Fundacją Niezłomni. Podczas spotkania wspomniano ppłk. Zygmunta Szendzielarza. Prelekcję wygłosił przedstawiciel rodziny Jerzy Lichtarowicz.

 

nr 7 (403) Lipiec

K07