Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1905 – PPS ogłosiła strajk powszechny, co stało się początkiem rewolucji w Królestwie Polskim.
1950 – Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odsłonięto zrekonstruowany pomnik Adama Mickiewicza.
1952 – Rozpoczęło działalność Archiwum Akt Nowych.