Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Niedziela, 15. Styczeń 2023
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1863 – w nocy z 14 na 15 stycznia z inicjatywy naczelnika rządu cywilnego Królestwa Polskiego margrabiego Aleksandra Wielopolskiego odbył się w zaborze rosyjskim masowy pobór mężczyzn do wojska, zwany „branką”. Branka odbyła się na podstawie imiennych list, a nie jak dotychczas w drodze losowania. Jej celem miało być powołanie do rosyjskiej armii przede wszystkim tych Polaków, co do których istniały podejrzenia, że działają w ruchu niepodległościowym i przygotowują powstanie zbrojne. Wbrew intencjom Wielopolskiego i Rosjan, branka nie przeciwdziałała wybuchowi powstania, ale termin jego wybuchu znacznie przyspieszyła.

    1921 – w Genewie podpisano układ polsko-rumuński o przyjaźni, mający na celu obronę obu państw przed Związkiem Sowieckim.

    1944 – Komendant Główny Narodowych Sił Zbrojnych płk Tadeusz Kurcyusz w rozkazie do żołnierzy stwierdził, że wkraczające na terytorium Polski wojska sowieckie muszą być traktowane jako wróg. Dążenie do normalizacji stosunków z rządem ZSRS, ani ewentualne osiągniecie tego porozumienia nie może powstrzymać bezwzględnej walki z komunizmem i rozkładową akcją agentur bolszewickich na ziemiach polskich.
nr 2 (398) 2024 luty

2024 luty