Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Wtorek, 21. Luty 2023
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1914 – podczas wizyty we Francji Józef Piłsudski wygłosił w Sali Towarzystwa Geograficznego w Paryżu odczyt na temat polskiego ruchu strzeleckiego oraz potrzebie orężnej walki o niepodległość. W spotkaniu uczestniczyło blisko pół tysiąca słuchaczy, wśród nich syn Adama Mickiewicza – Władysław. Jak podawał świadek spotkania, działacz rosyjskiej partii Socjal-Rewolucjonistów Wiktor Czernow, już wtedy Piłsudski przewidział przebieg zarysowującego się konfliktu międzynarodowego, prognozując: Rosja będzie pobita przez Austrię i Niemcy, a te z kolei będą pobite przez siły anglo-francuskie. Wschodnia Europa będzie pobita przez środkową Europę, a środkowa z kolei przez zachodnią. To wskazuje Polakom kierunek ich działań.

    1937 – ogłoszenie deklaracji ideowej Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZON), organizacji politycznej konsolidującej część obozu piłsudczykowskiego skupionego wokół marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza.
nr 2 (398) 2024 luty

2024 luty