Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Niedziela, 30. Czerwiec 2024
wieczne
 • Kartka z kalendarza

  1893 – w Lasach Ponarskich na Wileńszczyźnie odbył się I Zjazd Polskiej Partii Socjalistycznej, na którym Józef Piłsudski został wybrany do władz partii, tj. Komitetu Robotniczego (później Centralnego Komitetu Robotniczego).

  1915 – w trwającej do 2 lipca 1915 r. bitwie pod Tarłowem I Brygada Legionów Polskich zdobyła umocnione pozycje rosyjskie blokujące przeprawę przez Wisłę. W walkach wsławił się m.in. 5 Pułk Piechoty, nazywany odtąd „Zuchowatym”, którym dowodził Leon Berbecki.

  1940 – gen. Stefan Rowecki ps. „Grot” objął dowództwo nad Związkiem Walki Zbrojnej.

  1943 – aresztowanie przez Gestapo w Warszawie dowódcy Armii Krajowej gen. Stefana Roweckiego ps. „Grota”. Dowództwo nad AK przejął gen. Tadeusz Bór-Komorowski.

  1946 – tzw. referendum ludowe („3 x Tak”) zorganizowane przez komunistów, w celu sprawdzenia poparcia w społeczeństwie. Wobec druzgocącej klęski, komuniści podali opinii publicznej sfałszowane wyniki.
nr 7 (403) Lipiec

K07