Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
10. Styczeń 2022 - 16. Styczeń 2022
Poniedziałek
10. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1920 – przebywający na froncie Józef Piłsudski na spotkaniu z ludnością Łucka na Wołyniu powiedział m.in. wojna jeszcze nie skończona. Losy wojny są w ręku Boga, ale ludzie są po to, żeby wojnie dopomóc. Jesteście tuż za frontem, za armatami, więc pomagajcie wojskom do zwycięstwa. Naczelny Wódz powołał Komisariat Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego.

Wtorek
11. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1920 – wracający z wizytacji frontu polsko-bolszewickiego Józef Piłsudski złożył wizytę w Lublinie. Odwiedził Katedrę, Katolicki Uniwersytet Lubelski i spotkał się z żołnierzami. Podczas przemówienia w magistracie, wspominając lata walk legionowych, powiedział m.in.: Tę wdzięczność, wdzięczność żołnierską, wtedy, gdy byliśmy słabi, wtedy, gdyśmy przeżywali tę epopeję żołnierską, zachowałem w głębokiej i serdecznej pamięci dla Lublina, który nam dawał utęsknionej ojczyzny kawałek, kawałek serca, który się żołnierzowi od ojczyzny należy.

  1924 – Sejm uchwalił ustawę o naprawie skarbu i reformie walutowej

Środa
12. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1578 – w Jazdowie pod Warszawą (obecnie teren Parku Ujazdowskiego) w obecności króla Stefana Batorego podczas uroczystości zaślubin ówczesnego podkanclerza Jana Zamoyskiego, wystawiona została, napisana specjalnie na tę okazję przez Jana Kochanowskiego, pierwsza polska tragedia "Odprawa posłów greckich", zawierająca aluzje do ówczesnej sytuacji politycznej Rzeczypospolitej.  

  1933 – wybitny polski kompozytor Karol Szymanowski został honorowym członkiem prestiżowej Królewskiej Akademii Muzycznej we Włoszech.

  1938 – gen. Stanisław Skwarczyński stanął na czele Obozu Zjednoczenia Narodowego.

Czwartek
13. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1932 – Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w tzw. procesie brzeskim, w którym sądzono przywódców centrolewicowych ugrupowań opozycyjnych w stosunku do rządów Marszałka Piłsudskiego i dążących do obalenia siłą rządów sanacji (m.in. Wincentego Witosa, Kazimierza Bagińskiego, Adama Ciołkosza, Hermana Liebermanna).

  2001 – w Warszawie zmarł Wojciech Ziembiński (ur. 22 marca 1925 r.), jeden z czołowych działaczy opozycji niepodległościowej, współtwórca Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Klubów Służby Niepodległości i Stronnictwa Wierności Rzeczypospolitej, inicjator budowy warszawskiego Pomnika Poległych i Pomordowanych na Wschodzie. 

Piątek
14. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1917 – na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Tymczasowej Rady Stanu pod przewodnictwem Wacława Niemojowskiego, wnuka ostatniego prezesa Rządu Narodowego z okresu Powstania Listopadowego. Józef Piłsudski, który wszedł w skład Rady uważał, iż powinna ona stać się zalążkiem Rządu Narodowego, negocjującego z władzami niemieckimi i austriackimi kwestię pełnej suwerenności Polski.

  1922 – w warszawskiej kawiarni „Duża Ziemiańska” odbyła się premiera pierwszej w Polsce niepodległej szopki politycznej, do której teksty napisali m.in. Antoni Słonimski, Julian Tuwim i Jan Lechoń. Tradycja satyrycznych szopek noworocznych była żywa w całym okresie międzywojennym, a częstymi gośćmi spektakli byli czołowi politycy i wojskowi (m.in. Marszałek Józef Piłsudski, Walery Sławek, Józef Beck, gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski).

  1948 – w Szczecinie zmarł gen. Aleksander Litwinowicz (ur. 27 lutego 1879 r.), szef intendentury I Kompanii Kadrowej, a później 1 Pułku I Brygady, w II RP m.in. był dowódcą Okręgu Korpusu III Grodno i Okręgu Korpusu VI we Lwowie, w latach 1936-39 był II wiceministrem spraw wojskowych i Szefem Administracji Armii, był jednym z kierujących rozbudową Centralnego Okręgu Przemysłowego, w czasie wojny internowany w Rumunii, po wojnie pracował w Urzędzie Pełnomocnika Rządu ds. Odbudowy jako kierownik Biura Planowania.  

Sobota
15. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1863 – w nocy z 14 na 15 stycznia z inicjatywy naczelnika rządu cywilnego Królestwa Polskiego margrabiego Aleksandra Wielopolskiego odbył się w zaborze rosyjskim masowy pobór mężczyzn do wojska, zwany „branką”. Branka odbyła się na podstawie imiennych list, a nie jak dotychczas w drodze losowania. Jej celem miało być powołanie do rosyjskiej armii przede wszystkim tych Polaków, co do których istniały podejrzenia, że działają w ruchu niepodległościowym i przygotowują powstanie zbrojne. Wbrew intencjom Wielopolskiego i Rosjan, branka nie przeciwdziałała wybuchowi powstania, ale termin jego wybuchu znacznie przyspieszyła.

  1921 – w Genewie podpisano układ polsko-rumuński o przyjaźni, mający na celu obronę obu państw przed Związkiem Sowieckim.

  1944 – Komendant Główny Narodowych Sił Zbrojnych płk Tadeusz Kurcyusz w rozkazie do żołnierzy stwierdził, że wkraczające na terytorium Polski wojska sowieckie muszą być traktowane jako wróg. Dążenie do normalizacji stosunków z rządem ZSRS, ani ewentualne osiągniecie tego porozumienia nie może powstrzymać bezwzględnej walki z komunizmem i rozkładową akcją agentur bolszewickich na ziemiach polskich.

Niedziela
16. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1919 – gen. Józef Dowbór-Muśnicki objął dowództwo nad wojskami polskimi w Wielkopolsce. Wybitny kompozytor i polityk Ignacy Jan Paderewski stanął na czele rządu polskiego jako Prezydent Rady Ministrów.

  1919 – Komitet Narodowy Polski w Paryżu uznał Józefa Piłsudskiego za Tymczasowego Naczelnika Państwa i podporządkował się premierowi Ignacemu Paderewskiemu. Władze w Warszawie uznały Komitet za oficjalną reprezentację Polski na kongresie pokojowym w Paryżu.

  1920 – Józef Piłsudski spotkał się w Belwederze z przedstawicielami Komitetu Narodowego Rosyjskiego: Borysem Sawinkowem i Nikołajem Czajkowskim. Podczas spotkania Piłsudski wyraził gotowość wspierania sił antybolszewickich w Rosji, pod warunkiem uznania przez nie niepodległości Litwy, Białorusi i Ukrainy. Poparł także ideę tworzenia w Polsce oddziałów rosyjskich, które wesprą Wojsko Polskie w walkach z bolszewikami.

  1976 – najwyżsi stopniem oficerowie II RP (gen. bryg. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, gen. bryg. Roman Abraham, gen. bryg. Jan Jagmin-Sadowski i płk dypl. Kazimierz Pluta-Czachowski) wybrali Ojca Eustachego Rakoczego – paulina z Jasnej Góry kapelanem wszystkich naszych formacji