Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 19 marca 2018 roku zmarł w Dziecinowie

 

ŚP

kpt. Władysław Bąbik

ps. „Zgrzebny”

 

urodzony 16 listopada 1915 roku w Dziecinowie.

Od listopada 1937 roku odbywał służbę wojskową

w 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich na Wołyniu.

Podczas wojny obronnej 1939 roku

walczył w macierzystej jednostce

w składzie Wołyńskiej Brygady Kawalerii.

Uczestnik Bitwy pod Mokrą.

12 września 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej.

W kwietniu 1942 roku, po ucieczce z Austrii,

wstąpił do Batalionów Chłopskich.

Od lipca 1943 roku Komendant Obwodu BCh Garwolin.

W czerwcu 1944 roku walczył w Bitwie pod Augustówką.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz Medalem „Pro Patria”.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych