Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 19 marca 2018 roku zmarł w Toruniu,

przeżywszy 108 lat

 

ŚP

por. Józef Żurek

 

urodzony 31 sierpnia 1909 roku w Gackach k. Świecia.

Od kwietnia 1930 do sierpnia 1931 roku odbywał służbę

w Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu.

Podczas inwazji niemiecko-sowieckiej we wrześniu 1939 roku

walczył w 4. Dywizji Piechoty
w składzie dowodzonej przez gen. bryg. Mikołaja Bołtucia

Grupy Operacyjnej „Wschód”.

Uczestnik Bitwy nad Bzurą.

 

Najstarszy Wiekiem Weteran Rzeczpospolitej.

 

Uhonorowany Medalem „Pro Patria”

oraz Medalem Unitas Durat

Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych