Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 25 marca 2018 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP

płk Jan Zdzisław Targosiński

ps. „Hektor”, „Ulisses”

 

urodzony 28 marca 1915 roku w Kraśniku.

W 1938 roku rozpoczął studia polonistyczne

na Uniwersytecie Warszawskim.

Od stycznia 1940 roku żołnierz Obwodu Puławy

Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej.

Od maja 1943 roku dowódca Oddziału Leśnego „Hektor”,

przekształconego następnie w 3. kompanię 1. batalionu

15. Pułku Piechoty „Wilków” AK.

Od czerwca 1944 roku oficer do spraw zrzutów

w Inspektoracie Rejonowym AK Puławy.

W lipcu 1952 roku aresztowany przez funkcjonariuszy UB,

następnie, po długotrwałym śledztwie,

skazany na cztery lata więzienia.

 

Współzałożyciel i zasłużony działacz

Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju.

Honorowy Prezes Środowiska Żołnierzy

15. Pułku Piechoty „Wilków” AK.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim

Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Walecznych,

Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami,

Medalem Wojska czterokrotnie

oraz wieloma innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych