Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 5 października 2020 roku zmarł w Zielonkach

 

ŚP

mjr hm. Władysław Zawiślak

ps. „Traugutt”, „Wrzos”

 

urodzony 18 października 1922 roku w Krakowie.

Od listopada 1939 do marca 1941 roku działał

w Dąbrowie Tarnowskiej jako harcerz Szarych Szeregów.

Od marca 1941 roku żołnierz w Obwodzie Dąbrowa Tarnowska

Krakowskiego Okręgu Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej.

W styczniu 1945 roku zorganizował antykomunistyczny

Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego,

następnie przekształcony w młodzieżową organizację

Polska Straż Przednia.

W latach 1946-1949 więziony w Rawiczu.

W 1981 roku członek Zarządu Regionu Małopolska

NSZZ „Solidarność”.

Po 1989 roku zaangażowany w działalność na rzecz

odrodzenia przedwojennych tradycji ruchu harcerskiego.

 

Wieloletni przewodniczący Zarządu Oddziału Kraków

Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Autor książek o tematyce niepodległościowej i harcerskiej.

 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska czterokrotnie

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych