Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 19 października 2020 roku zmarł w Chełmie

przeżywszy 104 lata

 

ŚP

mjr Władysław Prystupa

ps. „Jelonek”

 

urodzony 11 września 1916 roku w Penzie na terenie Rosji.

Podczas inwazji niemiecko-sowieckiej 1939 roku walczył

w składzie 7. pułku piechoty Legionów.

Od października 1942 roku żołnierz Armii Krajowej

w Chełmskim Obwodzie AK.

W maju 1944 roku awansowany na podporucznika.

Od sierpnia 1944 roku żołnierz Wojska Polskiego.

Po wojnie ukończył Wydział Pedagogiczny

Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Armii Krajowej,

Medalem Wojska dwukrotnie

oraz wieloma innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych