Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 17 listopada 2020 roku zmarł w Krakowie

 

ŚP

mjr Stanisław Władysław Szuro

ps. „Kruk”, „Zamorski”

 

urodzony 19 października 1920 roku w Krakowie.

Od stycznia 1940 roku żołnierz Związku Walki Zbrojnej

a następnie Armii Krajowej w Krakowskim Okręgu ZWZ-AK.

We wrześniu 1942 roku aresztowany przez Gestapo.

Więzień niemieckiego obozu w Pustkowie,

KL Sachsenhausen i KL Bergen-Belsen.

Po wojnie, podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim,

działał w konspiracyjnej Lidze Walki z Bolszewizmem

w strukturze Narodowej Organizacji Wojskowej.

W listopadzie 1946 roku aresztowany przez władze komunistyczne,

następnie skazany na karę śmierci, zamienioną

na mocy amnestii na 15 lat pozbawienia wolności.

Więziony w Rawiczu, Wronkach i Strzelcach Opolskich.

W lipcu 1956 roku zwolniony warunkowo.

 

Prezes Oddziału Krakowskiego Związku Więźniów Politycznych

Okresu Stalinowskiego.

Nauczyciel i wychowawca, zasłużony w krzewieniu

polskiej tradycji niepodległościowej.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Medalem Pro Bono Poloniae

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych