Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 5 stycznia 2021 roku zmarła

 

ŚP

płk Lidia Lwow-Eberle

ps. „Ewa”

 

urodzona 14 listopada 1920 roku w Plosie w Rosji.

W październiku 1938 roku podjęła studia na Wydziale Prawa

Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

W sierpniu 1943 roku wstąpiła w Wileńskim Okręgu

Armii Krajowej do Oddziału Partyzanckiego „Kmicica”.

W tym samym miesiącu, po rozbiciu oddziału przez

sowiecką brygadę partyzancką, dołączyła do dowodzonej

przez rtm. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”

5. Wileńskiej Brygady AK.

Uczestniczyła jako sanitariuszka oraz łączniczka w walkach
prowadzonych przeciwko Niemcom i partyzantce sowieckiej,

m.in. w styczniu 1944 roku pod Worzianami

oraz w następnym miesiącu pod Radziuszami.

W sierpniu 1944 roku przeszła wraz z Brygadą

na teren Białostockiego Okręgu AK.

W kwietniu 1945 roku walczyła przeciwko oddziałom NKWD,

grupom operacyjnym Urzędu Bezpieczeństwa oraz KBW.

W sierpniu 1945 roku awansowana na podporucznika.

Od listopada 1945 roku służyła na Pomorzu, Warmii i Mazurach

w ramach eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego AK.

W sierpniu 1946 roku wraz z mjr. Zygmuntem Szendzielarzem
dołączyła na Białostocczyźnie do 6. Wileńskiej Brygady AK.

W czerwcu 1948 roku aresztowana przez UB.

Następnie skazana na dożywocie,

więziona była w Fordonie oraz Inowrocławiu.

W styczniu 1957 roku zwolniona z odbywania kary.

 

Uhonorowana Krzyżem Walecznych,

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Armii Krajowej,

Medalem Pro Bono Poloniae

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

Cześć Jej Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych