Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 5 kwietnia 2021 roku zmarła

 

ŚP

kpt. Danuta Teresa Schetyna

ps. „Grażyna”

 

urodzona 25 lipca 1929 roku w Hucie Drewnianej.

Od lipca 1942 do stycznia 1945 roku łączniczka

Armii Krajowej w Obwodzie Radomsko

Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK „Jodła”.

Podczas Akcji „Burza” udzielała pomocy

rannym żołnierzom 7. Dywizji Piechoty AK.

 

Zasłużona w pracy na rzecz

upamiętniania etosu Armii Krajowej.

 

Uhonorowana Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości,

Medalem „Pro Patria”

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jej Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych