Z głębokim żalem zawiadamiam,

że dnia 2 kwietnia 2021 roku zmarł w Gdańsku

 

ŚP

mjr Wacław Butowski

 
urodzony 10 kwietnia 1926 roku w Stargardzie Gdańskim.

Pod przybranym nazwiskiem „Wacław Rogowski”

od września 1944 roku służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.
Jako radiooperator-kierowca w składzie 24. Pułku Ułanów 1. Dywizji Pancernej

brał udział w walkach frontowych na terenie Holandii i Niemiec.

Ranny 20 kwietnia 1945 roku podczas walk o Aschendorf.

Po demobilizacji w lipcu 1947 roku powrócił do Polski.

 

Był człowiekiem zasłużonym

w podtrzymywaniu tradycji niepodległościowej

i upowszechnianiu wiedzy o polskim czynie zbrojnym

w czasie II wojny światowej.

 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Medalem Wojska,

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości,

Medalem Pro Bono Poloniae

i innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

 

Cześć Jego pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych