Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 20 kwietnia 2021 roku zmarł

 

ŚP

kpr. Maksymilian Kasprzak

 

urodzony 3 października 1919 roku w Szczecinie.

W październiku 1937 roku wstąpił w Chełmnie

do 8. Pułku Strzelców Konnych.

W następnym roku ukończył Szkołę Podoficerską CKM

Pomorskiej Brygady Kawalerii.

Podczas wojny obronnej 1939 roku walczył

w pułku macierzystym w ramach działań

Armii „Pomorze”.

Ranny podczas Bitwy nad Bzurą.

W październiku 1939 roku przebywał w niemieckiej niewoli.

W marcu 1945 roku aresztowany w Bydgoszczy przez NKWD.

Od kwietnia do lipca 1945 roku więziony

w sowieckim łagrze w Zaporożu.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych