Z głębokim żalem zawiadamiam,

że dnia 26 kwietnia 2021 roku zmarł

 

ŚP

por. Władysław Lewandowski

 
urodzony 21 czerwca 1924 roku w Brzeźnie.

W czerwcu 1941 roku jako uczeń szkoły rzemieślniczej w Łomży

został deportowany w głąb ZSRR.

We wrześniu 1941 roku wstąpił w Tockoje

w szeregi 7. Dywizji Piechoty Armii Polskiej

formowanej przez gen. dyw. Władysława Andersa.

Od kwietnia 1944 roku uczestniczył w kampanii włoskiej,

jako strzelec 5. batalionu 3. Dywizji Strzelców Karpackich

2. Korpusu Polskiego.

Walczył pod Monte Cassino, o Ankonę

oraz wyzwolenie Bolonii.

 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Walecznych,

Krzyżem Monte Cassino

oraz innymi odznaczeniami

polskimi i brytyjskimi.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych