Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 28 kwietnia 2021 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP

ppor. Mieczysław Cybulski

ps. „Ostry”, „Orle Pióro”


urodzony 15 sierpnia 1933 roku w Oktawinie.

Od lipca 1947 roku działał na terenie Chełmna

w młodzieżowej organizacji dywersyjnej „Trop”,

w ramach struktury Pomorskiego Okręgu

Narodowych Sił Zbrojnych.

W lutym 1948 roku aresztowany przez władze komunistyczne,

następnie poddany brutalnemu śledztwu.

W lipcu 1948 roku zwolniony z więzienia.

Od lipca 1951 roku kierował niepodległościową

„Polską Organizacją Podziemną - Wyzwolenie”

aktywną w Chełmnie, Bydgoszczy oraz Warszawie.

Od stycznia 1954 do kwietnia 1955 roku więziony

w Warszawie, we Wrocławiu i Bydgoszczy.

 

Zasłużony w utrwalaniu etosu

II Konspiracji Niepodległościowej.

Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej

Związku Żołnierzy NSZ.

Artysta - fotograf i operator filmowy.

 

Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi,

Medalem „Pro Patria”,

Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych