Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 30 kwietnia 2021 roku zmarł

 

ŚP

kpt. Ryszard Staszkiewicz

ps. „Łoś”

 

urodzony 30 sierpnia 1928 roku w Żeligowie.

Od marca 1943 roku łącznik na Placówce Żeligowo

w Obwodzie Oszmiana Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej.

Od lutego 1944 roku żołnierz 6. Wileńskiej Brygady AK.

W kwietniu 1944 roku ciężko ranny podczas

potyczki z Niemcami w Ostrowcu.

W lipcu 1944 roku uczestnik walk o wyzwolenie Wilna

prowadzonych w ramach Operacji „Ostra Brama”.

Od sierpnia do października 1944 roku internowany

w obozach sowieckich.

Od listopada 1945 roku kierował w Marianowie k. Stargardu

konspiracyjną placówką Ruchu Oporu Armii Krajowej.

W lutym 1946 roku aresztowany przez władze komunistyczne

i po trzymiesięcznym brutalnym śledztwie

skazany na siedem lat więzienia.

Karę odbywał w Szczecinie oraz we Wronkach.

W lutym 1949 roku zwolniony na mocy amnestii.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych