Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 1 lipca 2021 roku zmarł

 

ŚP

por. Marian Konrad Michalski

ps. „Radek”

 

urodzony 2 lipca 1929 roku we Włoszczowie.

Od stycznia 1944 roku do rozwiązania Armii Krajowej

łącznik w 1. kompanii 1. Batalionu „Las”

w składzie 74. pułku piechoty AK.

Uczestnik Akcji „Burza” na terenie Okręgu AK „Jodła”.

 

Współorganizator i uczestnik „strajku o krzyże”

w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie

w okresie od 3 do 16 grudnia 1984 roku.

Do 1986 roku inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa

w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia

kryptonim „Gitarzysta”.

 

Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi,

Krzyżem Wolności i Solidarności,

Medalem „Pro Patria”

i innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych