Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 8 lipca 2021 roku zmarła

 

ŚP

Wanda Maria Kulczyk-Rosiewicz

z d. Zalewska

 

urodzona 13 maja 1922 roku w Warszawie.

Od 22 grudnia 1940 roku więziona na Pawiaku

i przesłuchiwana w siedzibie Gestapo przy alei Szucha.

Od 23 września 1941 roku do 28 kwietnia 1945 roku

więźniarka nr 7821 obozu KL Ravensbrück,

gdzie była poddawana eksperymentom pseudomedycznym.

 

Zasłużona w upamiętnieniu martyrologii

więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych

w czasie II wojny światowej.

 

Uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

i innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jej Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych