Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 10 lipca 2021 roku zmarł

 

ŚP

Tadeusz Stefan Lewandowski

 

urodzony 6 stycznia 1944 roku w Płuchowie k. Złoczowa.

W latach 1980-1981 działał w prezydium

Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”

w Fabryce Maszyn Papierniczych w Jeleniej Górze.

Od sierpnia do października 1982 roku internowany.

Następnie współzałożyciel i skarbnik jeleniogórskiego

Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

W latach 1989-1992 przewodniczył zarządowi

Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność”.

Poseł na Sejm RP I kadencji.

W latach 1994-1998 wiceprezydent Jeleniej Góry.

Senator IV oraz VI kadencji.

 

Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi

oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych