Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

Wiesława Gołasa

ps. „Wilk”

 

wybitnego aktora teatralnego,

filmowego, kabaretowego i estradowego,

urodzonego 9 października 1930 roku w Kielcach.

Od stycznia 1943 roku działał w Szarych Szeregach

w Kieleckim Obwodzie Armii Krajowej.

Od listopada 1944 do stycznia 1945 roku był więziony

i przesłuchiwany przez Gestapo w Kielcach.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz wieloma innymi odznaczeniami.

 

W 2019 roku awansowany został na stopień podporucznika.

Stworzył wiele niezapomnianych kreacji teatralnych i filmowych

ważnych dla dziejów kultury polskiej.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych