Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 4 października 2021 roku zmarł

 

ŚP

kpt. dr Jarosław Andrzej Grabiński

ps. „Konrad”, „Pomian”, „Wojtek”

 

urodzony 22 kwietnia 1925 roku w Grudziądzu,

syn zamordowanego w Katyniu oficera Wojska Polskiego.

W latach 1937-1939 uczeń w Korpusie Kadetów Nr 1 we Lwowie.

Od października 1940 roku współorganizator i żołnierz

Kadeckiego Oddziału Szturmowego przemianowanego

wiosną 1942 roku na Batalion Kadecki Armii Krajowej

w Warszawskim Okręgu ZWZ-AK.

Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”.

W lutym i marcu 1943 roku więziony i torturowany

przez Gestapo w areszcie śledczym przy alei Szucha.

Podczas Powstania Warszawskiego awansowany

na stopień plutonowego podchorążego.

Walczył na Mokotowie w składzie Kompanii B-1

Batalionu „Bałtyk” Pułku AK „Baszta”.

W połowie września 1944 roku ciężko ranny.

27 września 1944 roku wzięty przez Niemców do niewoli.

Od listopada 1944 do kwietnia 1945 roku więziony

w Stalagu X-B Sandbostel.

 

Wieloletni Sekretarz Dolnośląskiego Klubu

Związku Kadetów Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasłużony w dziele utrwalania pamięci o udziale kadetów

w walkach o niepodległość Polski.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych