Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 10 października 2021 roku zmarł

 

ŚP

kpt. Witold Jan Sławski

ps. „Dilma”, „Sławek”


urodzony 15 sierpnia 1924 roku w Warszawie.

W latach 1940-1944 harcerz Szarych Szeregów

Warszawskiego Okręgu ZWZ-AK,

następnie żołnierz Kedywu w Oddziale „Pegaz”

przekształconym w maju 1944 roku w Batalion AK „Parasol”.

Podczas Powstania Warszawskiego służył w składzie

3. plutonu 3. kompanii Batalionu „Parasol”.

Od 1 do 4 sierpnia 1944 roku walczył przy placu Teatralnym

pod dowództwem plut. pchor. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

następnie na Woli, Starym Mieście, w Śródmieściu

oraz na Górnym Czerniakowie.

18 września 1944 roku ciężko ranny.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych