Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 20 listopada 2021 roku zmarł

 

ŚP

kpt. Tadeusz Zygmunt Trela

ps. „Dyzio”, „Kajtek”

 

urodzony 2 maja 1931 roku w Warszawie.

Od lutego 1943 roku harcerz Szarych Szeregów

w Warszawskim Okręgu Armii Krajowej.

Podczas Powstania Warszawskiego łącznik

w składzie Batalionu AK „Łukasiński”.

Uczestnik walk na Starym Mieście.

W latach 1980-1981 przewodniczący NSZZ „Solidarność”

w Zakładzie Energetycznym Warszawa-Teren.

Podczas stanu wojennego zorganizował w tym zakładzie

podziemny Tymczasowy Komitet „Solidarności”.

 

Wieloletni członek Władz Naczelnych

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Zasłużony popularyzator wiedzy o Powstaniu Warszawskim.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości,

Krzyżem Wolności i Solidarności

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych