Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

Marii Miklaszewskiej

 

działaczki opozycji niepodległościowej,

urodzonej 4 stycznia 1947 roku w Katowicach.

Od września 1980 do grudnia 1981 roku

była redaktorem Radia „Solidarność” Regionu Mazowsze.

W 1981 roku uczestniczka I Krajowego Zjazdu Delegatów

NSZZ „Solidarność”.

W czasie stanu wojennego działaczka Prymasowskiego Komitetu

Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom

przy kościele św. Marcina w Warszawie.

Usunięta z pracy w Polskim Radiu, współpracowała

z redakcjami drugiego obiegu wydawniczego

oraz podziemnym Radiem „Solidarność”.

Od 1983 roku autorka audycji, organizatorka nagrań

i redaktor w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NOWA.

Do kwietnia 1987 roku rozpracowywana

przez Wydział II Departamentu III MSW.

W czerwcu 1989 roku autorka audycji wyborczych

Polskiego Radia podczas wyborów parlamentarnych.

 

Pisarka i społeczniczka,

wybitnie zasłużona dla polskiej kultury.

 

Uhonorowana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jej Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych