Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 16 września 2022 roku zmarł

 

ŚP

Stanisław Żytkowski

ps. „Zbigniew Wiśniewski”

 

urodzony 1 stycznia 1948 roku w Gorzowie Wielkopolskim.

W marcu 1968 roku uczestnik wieców studenckich

na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od września 1980 roku działacz „Solidarności”.

Od maja 1981 roku radca prawny Zarządu Regionu

NSZZ „Solidarność” Gorzów Wielkopolski.

W lipcu 1981 roku współzałożyciel Polskiej Partii Demokratycznej.

W stanie wojennym internowany i przetrzymywany

od grudnia 1981 do lipca 1982 roku w zakładach karnych

w Gorzowie Wlkp., Głogowie, Ostrowie Wlkp. i Gębarzewie.

Od marca 1983 roku przewodniczący Gorzowskiej Regionalnej

Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”.

Od stycznia do lipca 1984 roku aresztowany pod zarzutem

zorganizowania gorzowskiego „Radia Solidarność”

i kierowania podziemnymi strukturami Związku.

Wielokrotnie zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa,

rewidowany i poddawany szykanom.

W 1987 roku współzałożyciel, a od 1998 roku prezes

Gorzowskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Od maja 1989 do stycznia 1990 roku, po reaktywacji Związku,

przewodniczący Rady Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”.

W latach 1989–1991 senator I kadencji Senatu RP.

 

Uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Wolności i Solidarności

oraz innymi odznaczeniami.

Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych

nr 4 (388) Kwiecień 2023

2023 kwiecien