Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 13 listopada 2023 roku zmarł

 

ŚP
mjr Stanisław Marian Kral-Leszczyński
ps. „Henryk”

 

urodzony 7 stycznia 1923 roku w Tarnopolu.

Od lutego 1942 roku żołnierz Armii Krajowej
na Placówce Bojary w Obwodzie AK Białystok Miasto,
następnie oddelegowany do służby
w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Obwodu.
W kwietniu 1944 roku przeniesiony do Warszawy
i wcielony w stopniu kaprala podchorążego
do Kompanii „K-2” Batalionu „Karpaty”
Pułku AK „Baszta”.
Uczestnik Powstania Warszawskiego,
dwukrotnie ranny podczas walk na Mokotowie.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Armii Krajowej,
Warszawskim Krzyżem Powstańczym
oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 


Jan Józef Kasprzyk
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych

nr 7 (403) Lipiec

K07