Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 25 stycznia 2024 roku zmarł

 

ŚP
mjr Stanisław Szatkowski

 

urodzony 15 listopada 1932 roku w Kossakach k. Jedwabnego.

W kwietniu 1940 roku aresztowany przez NKWD,
następnie zesłany wraz z rodziną do Kazachstanu.
W kwietniu 1946 roku powrócił do Polski.
Od października 1951 roku działał we Wrocławiu
w młodzieżowej Tajnej Organizacji Polski Podziemnej.
W lutym 1952 roku został aresztowany
przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa,
następnie skazany na siedem lat pozbawienia wolności.
Karę odbywał w więzieniach i obozach pracy
we Wrocławiu, Wilkowie i Jaworznie.
W czerwcu 1955 roku zwolniony na mocy amnestii.

 

Wieloletni prezes Zarządu Regionu Dolny Śląsk
Związku Solidarności Polskich Kombatantów.
Zasłużony w dziele zachowania pamięci o dokonaniach
II Konspiracji Niepodległościowej.

 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zesłańców Sybiru,
Medalem „Pro Patria”
oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 


Jan Józef Kasprzyk
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych

nr 1 (397) 2024 styczeń

 

2024 stycze