Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 1 marca 2024 roku zmarła w Londynie

ŚP
ppor. Hanna Zbirohowska-Kościa
ps. „Katarzyna Miś”

 

urodzona 11 stycznia 1928 roku w Warszawie.

Od marca 1941 roku harcerka Szarych Szeregów
w składzie 1. Warszawskiej Drużyny Harcerek.
Podczas Powstania Warszawskiego sanitariuszka i łączniczka.
Służyła w punkcie sanitarnym Batalionu AK „Miłosz”
w Instytucie Głuchoniemych przy placu Trzech Krzyży
w strukturze Sanitariatu Okręgu Warszawskiego AK „Bakcyl”.
Po kapitulacji Powstania więziona w stalagach
X-B Sandbostel oraz VI-C Oberlangen.
Po wojnie pozostała na emigracji.

 

Od 1980 roku działała w londyńskim Studium Polski Podziemnej.
W latach 1980-1993 kierowała Szkołą Przedmiotów Ojczystych
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Londynie.
Wybitnie zasłużona w dziele zachowania pamięci historycznej
w środowisku brytyjskiej Polonii.

 

Uhonorowana Krzyżem Walecznych,
Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości,
Krzyżem Armii Krajowej
oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jej Pamięci!

 


Lech Parell
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych

nr 2 (398) 2024 luty

2024 luty