Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 12 lipca 2017 roku zmarł w Los Angeles

 

ŚP

por. Franciszek Kosowicz

ps. „Maciejka”, „Małecki”

 

urodzony 16 września 1928 roku w Rakowie

k. Mołodeczna.

Od lipca 1941 roku służył w Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej

na placówce w Rakowie w Nowogródzkim Okręgu ZWZ-AK.

Od grudnia 1943 roku żołnierz 2. szwadronu

27. Pułku Ułanów AK im. Króla Stefana Batorego.

Uczestnik walk w obronie polskich wsi przed partyzantką sowiecką

pod Pralnikami, Lubieniem, Rakowem i Połoneczką.

W lipcu 1944 roku przedostał się w rejon Warszawy

w składzie Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK.

Podczas Powstania Warszawskiego walczył w Grupie AK Kampinos

o lotnisko bielańskie oraz pod Truskawiem,

Piaskami, Borzęcinem i Jaktorowem.

Przedstawiony do odznaczenia Krzyżem Srebrnym

Orderu Wojennego Virtuti Militari.

W styczniu 1945 roku aresztowany pod Józefowem przez NKWD,

następnie zbiegł z transportu więźniów skierowanego na Syberię.

W maju 1945 roku przydzielony w Warszawie do ochrony

Komendy Głównej Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj.

W listopadzie 1945 roku przedostał się do Włoch,

gdzie wstąpił do 2. Korpusu Polskiego.

Pozostał na stałe na emigracji.

 

Wybitny działacz polonijny,

wieloletni Prezes Komitetu Pomocy Polakom na Wschodzie

Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kaliforni.

 

Uhonorowany Krzyżami Komandorskim

i Oficerskim Orderu Zasługi RP,

Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami

oraz wieloma innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych